Jumat, 29 Juni 2012

AGENDA PRA SEMESTER GASAL 2012/2013

DARI : KETJUR TEKNIK SIPIL
KEPADA : DOSEN JURUSAN TEKNIK SIPIL

ISI :

AGENDA PRA SEMESTER GASAL 2012/2013
Klik untuk gambar lebih besar

DEMIKIAN PENGUMUMAN INI, SUPAYA DIPERHATIKAN DAN DITINDAKLANJUTI. TERIMA KASIH

                                                              SEMARANG, 27 JUNI 2012

                                                              DRS. SUCIPTO, MT
                                                              NIP. 19630101 199102 1 001